Briefadvies Decentralisatie middelen voor sociaal vervoer

U hebt de Raad voor de financiƫle verhoudingen advies gevraagd voor het decentraliseren van de middelen voor sociaal vervoer. Het decentraliseren betekent concreet dat de middelen die nu als een specifieke uitkering aan een grote groep gemeenten wordt uitgekeerd, in het gemeentefonds worden gestort.