Dag van de Financiële Verhoudingen 2019: Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?

Grote maatschappelijke opgaven houden zich niet aan bestuurlijke grenzen. Regionale samenwerking tussen overheden, en met andere maatschappelijke actoren is onvermijdelijk. Een steeds groter deel van het gemeentelijke budget wordt daardoor regionaal uitgegeven. Dit roept vragen op over doelmatigheid, onderlinge solidariteit, controle en verantwoording.
Over dit soort vraagstukken gaat de tweede Dag van de Financiële Verhoudingen, op 18 april 2019. Dit is tevens het afscheidssymposium van ons raadslid prof. Maarten Allers die na 12 jaar terugtreedt uit de ROB en voordien Raad voor de financiële verhoudingen.
Kom ook, en kom meer te weten over de optimale bekostiging van regionale opgaven!

Praktische informatie

Tweede Dag van de Financiële Verhoudingen, afscheidssymposium Maarten Allers
Datum: donderdag 18 april 2019
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Inlooplunch: 12.30 - 13.30 uur
Locatie: De Observant, Amersfoort

Aanmelden is gratis, en kan door een e-mail te sturen naar: info@raadopenbaarbestuur.nl

Programma

13.30 uur: Welkom door Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort
13.45 uur: Deel 1 | Regionale bekostigingsvraagstukken vanuit gemeentelijk perspectief
14:30 uur: Pauze
14.50 uur: Deel 2 | Regionale bekostigingsvraagstukken vanuit Rijk en provinciaal perspectief
15:35 uur: Maarten Allers, raadslid van de ROB en directeur COELO, geeft een beschouwing over de financiële betekenis van regionale samenwerking
15.55 uur: Interactie Maarten Allers + deelnemers
16.10 uur: Notulen in beeld, door Denkschets
16.20 uur: Afronding door Han Polman, voorzitter ROB
16:30 uur: Einde, netwerkborrel

Vraagstukken en pitches

Deel 1 | Regionale bekostigingsvraagstukken vanuit gemeentelijk perspectief
In dit deel komen vraagstukken rond regionale controle, verantwoording en sturing, verdeling kosten, solidariteit, samenwerken dan wel herindelen aan bod.

Korte pitches, reflectie en tegenwoord naar aanleiding van essays met:

  • Hetty Hafkamp, burgemeester van Bergen
  • Marianne Besselink, burgemeester van Bronckhorst
  • Kees van Daalen, wethouder van Houten

Deel 2 | Regionale bekostigingsvraagstukken vanuit Rijk en provinciaal perspectief
Inleiding wordt verzorgd door mr. Ronald Vuijk, voormalig Tweede Kamerlid en oud-wethouder. Vraagstukken die in dit deel worden besproken zijn: de voor- en nadelen van co-financiering, of het uitkeringsstelsel voldoende is toegerust op regionale opgaven, over voorwaarden waaronder rechtstreekse bekostiging van regio’s aan de orde kan zijn, en de wijze waarop partijen elkaar kunnen aanspreken op de gemaakte afspraken.

Dagvoorzitter

Elisabeth van den Hoogen is dagvoorzitter. Zij zorgt ervoor dat er volop gelegenheid is voor het stellen van vragen en het voeren van discussie met de sprekers.

Essaybundel

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft wetenschappers, onderzoekers en praktijkdeskundigen gevraagd hun licht te werpen op de verschillende financiële vraagstukken rond het thema regionale samenwerking. Deze bijdragen worden samengevoegd in een essaybundel. De bundel komt eind maart digitaal beschikbaar via de website van de ROB, zodat u zich kunt inlezen. Op de dag zelf wordt de essaybundel uitgereikt aan alle aanwezigen.

In onderstaand overzicht staan de onderwerpen die in de essaybundel aan bod komen. Daarbij is gekozen voor een probleemgerichte benadering. De exacte invulling en afbakening van de onderwerpen vindt plaats in onderlinge afstemming met de auteurs.

Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?

Verwachte essays

Voor wie?

Deze bijeenkomst wordt onder meer georganiseerd voor:

  • Bestuurders op decentraal niveau die verantwoordelijk zijn voor en/of inhoudelijk betrokken zijn bij vraagstukken over regionale samenwerking en de financiering daarvan;
  • Wethouders en gedeputeerden Financiën;
  • Beleidsmakers die betrokken zijn bij regionale samenwerking, zowel inhoudelijk als financieel;
  • Wetenschappers op het terrein van financiële verhoudingen;
  • Raadsleden die willen weten hoe het zit met de controle, verantwoording en sturing bij regionale opgaven of die te maken hebben met een ambtelijke fusie.

Vragen?

Heeft u vragen over de Dag van de Financiële Verhoudingen? Dan kunt u terecht bij Wenny Geenevasen, communicatieadviseur en persvoorlichter, via Wenny.Geenevasen@raadopenbaarbestuur.nl.