Dag van de Financiële Verhoudingen 2019: Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?

Grote maatschappelijke opgaven houden zich niet aan bestuurlijke grenzen. Regionale samenwerking tussen overheden, en met andere maatschappelijke actoren is onvermijdelijk. Een steeds groter deel van het gemeentelijke budget wordt daardoor regionaal uitgegeven. Dit roept vragen op over doelmatigheid, onderlinge solidariteit, controle en verantwoording.

Over dit soort vraagstukken gaat de tweede Dag van de Financiële Verhoudingen, op 18 april 2019. Dit is tevens het afscheidssymposium van ons raadslid prof. Maarten Allers die na 12 jaar terugtreedt uit de ROB en voordien Raad voor de financiële verhoudingen.
Kom ook, en kom meer te weten over de optimale bekostiging van regionale opgaven!

Praktische informatie

Tweede Dag van de Financiële Verhoudingen, afscheidssymposium Maarten Allers
Datum: donderdag 18 april 2019
Tijd: 13.30 - 16.30 uur
Inlooplunch: 12.30 - 13.30 uur
Locatie: De Observant, Amersfoort

Aanmelden is gratis, en kan door een e-mail te sturen naar: info@raadopenbaarbestuur.nl

Programma

13.30 uur: Welkom door Lucas Bolsius, burgemeester van Amersfoort

13.45 uur: Deel 1 | Regionale bekostigingsvraagstukken vanuit gemeentelijk perspectief
Korte pitches, reflectie en tegenwoord naar aanleiding van essays met:

 • Hetty Hafkamp, burgemeester van Bergen, over de essays:
  • Financiële overwegingen bij ambtelijke fusie en bestuurlijke herindeling, Michiel Herweijer,
  • Doelmatigheidswinst bij gemeentelijke samenwerking: wat is daar voor nodig?, Tom de Greef
 • Marianne Besselink, burgemeester van Bronckhorst, over de essays:
  • Onderlinge solidariteit bij regionale samenwerking, Irene Niessen
  • Budgettoedeling voor centrumgemeenten in gemeentefonds, Bruno Steiner
 • Kees van Daalen, wethouder van Houten, over de essays:
  • Sturing en controle van gemeentelijke uitbestedingen is vaak beperkt, Henk ter Bogt
  • Interne financiële verhoudingen, Peter Wilms

14.30 uur: Pauze

14.50 uur: Intermezzo; trait d’union door Ronald Vuijk, oud-wethouder, oud-kamerlid en als promovendus verbonden aan de vakgroep bestuurskunde van de Radboud Universiteit

15.00 uur: Deel 2 | Regionale bekostigingsvraagstukken vanuit Rijk en provinciaal perspectief

 • Annelies Kroeskamp, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directoraat Generaal Ruimte en Wonen, en
 • Jorie Mulder, Gemeente Eindhoven Strategisch Adviseur coördinator Regio-enveloppe Eindhoven, over de essays:
  • Principieel pragmatisme: ontwerp-kwesties voor de financiële verhoudingen in regionale arrangementen principieel, Martijn van der Steen
  • Lenig en flexibel, Jan Verhagen
  • De regio in de financiële verhoudingen?!, Peter Verheij

15.45 uur: Maarten Allers, raadslid van de ROB en directeur COELO, geeft een beschouwing over de financiële betekenis van regionale samenwerking
16.10 uur: Notulen in beeld, door Denkschets
16.20 uur: Afronding door Han Polman, voorzitter ROB
16.30 uur: Einde, netwerkborrel

Dagvoorzitter

Elisabeth van den Hoogen is dagvoorzitter. Zij zorgt ervoor dat er volop gelegenheid is voor het stellen van vragen en het voeren van discussie met de sprekers.

Essaybundel

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft wetenschappers, onderzoekers en praktijkdeskundigen gevraagd hun licht te werpen op de verschillende financiële vraagstukken rond het thema regionale samenwerking. Deze bijdragen zijn samengevoegd in een essaybundel Regionaal samenwerken! Wie bepaalt en wie betaalt?
De essaybundel is al digitaal beschikbaar zodat u zich kunt inlezen.
Op de dag zelf wordt de essaybundel uitgereikt aan alle aanwezigen!

Voor wie?

Deze bijeenkomst wordt onder meer georganiseerd voor:

 • Bestuurders op decentraal niveau die verantwoordelijk zijn voor en/of inhoudelijk betrokken zijn bij vraagstukken over regionale samenwerking en de financiering daarvan;
 • Wethouders en gedeputeerden Financiën;
 • Beleidsmakers die betrokken zijn bij regionale samenwerking, zowel inhoudelijk als financieel;
 • Wetenschappers op het terrein van financiële verhoudingen;
 • Raadsleden die willen weten hoe het zit met de controle, verantwoording en sturing bij regionale opgaven of die te maken hebben met een ambtelijke fusie.

Vragen?

Heeft u vragen over de Dag van de Financiële Verhoudingen? Dan kunt u terecht bij Wenny Geenevasen, communicatieadviseur en persvoorlichter, via Wenny.Geenevasen@raadopenbaarbestuur.nl.