De publicaties in 'Regionale samenwerking' gaan onder meer over de samenwerking tussen gemeenten en gemeenteraden in regionale samenwerkingsverbanden, al dan niet met maatschappelijke partners. Verder vindt u hier adviezen over de financiering van taken die in regionaal verband worden uitgevoerd.