Briefadvies Herverdeling onderwijshuisvesting Aalburg

Hierbij biedt de Raad voor de financiële verhoudingen u zijn advies aan over de problematiek van de gemeente Aalburg aangaande de herverdeling onderwijshuisvesting. In de adviesaanvraag Aalburg van 8 juni 2001 vraagt u de Raad een advies uit te brengen over het volgende: Bestaat er gegronde aanleiding om de gemeente Aalburg op het terrein van haar onderwijshuisvesting tegemoet te komen? Indien ja, wat adviseert de Raad in dat geval?