Briefadvies Voortijdig schoolverlaten

Bij brief van 16 september 1999 vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen advies over het Plan van aanpak voortijdig schoolverlaten. Bij de advisering staan twee elementen centraal, de regeling regionale meld- en coördinatiefunctie (rmc) en het financieel kader van het Grote Stedenbeleid.