Adviestraject Publieke waarden en lokale media

Wat verwachten we van de lokale media? Zorgt de huidige organisatie en financiering van lokale media ervoor dat zij die verwachtingen ook kunnen waarmaken? En welke verbeteringen zijn er mogelijk in die organisatie en financiering? Over deze vragen buigen de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur zich in dit adviestraject.

In 2019 signaleerden de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur dat lokale publieke omroepen hun rol bij het informeren van burgers en het lokale bestuur niet goed kunnen waarmaken. Daarom adviseerden de Raden toen enkele wijzigingen, onder meer dat lokale publieke omroepen niet meer uit het Gemeentefonds gefinancierd zouden moeten worden, maar vanuit de Mediabegroting. Dat advies is uitgebracht in september 2019 en kunt u hier teruglezen: Briefadvies Toekomstige organisatie en financiering lokale publieke omroepen.

De Raden concludeerden in dat advies ook dat zij meer tijd nodig hadden om een fundamenteler vervolgadvies te kunnen geven, waarin naast de lokale publieke omroepen ook andere lokale media worden meegenomen, en dieper wordt ingegaan op welke publieke waarden de lokale media dienen. Daarover gaat dit adviestraject 'Publieke waarden en lokale media'.

Hoofdvragen advies

In dit adviestraject Publieke waarden en lokale media evalueren de Raden vanuit deze publieke waarden de manier waarop lokale media nu georganiseerd zijn; kunnen lokale media bijvoorbeeld nu de burger informeren over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen? Zijn lokale media in staat om machtige politieke en maatschappelijke spelers te controleren? En vervullen lokale media deze functies voor de gehele bevolking, of missen ze bepaalde doelgroepen?

Financiƫle en organisatorische oplossingen

Op basis van deze evaluatie denken de Raden na over financiƫle en organisatorische oplossingen. De Raden concludeerden in hun vorige advies al dat financiering van lokale publieke omroepen niet zou moeten gebeuren door de gemeenten, omdat die financiering onzeker is en dit de onafhankelijkheid van lokale media in gevaar brengt. Beter zou het zijn om financiering te laten plaatsvinden vanuit het Rijk. Ook kijken de Raden in dit adviestraject naar organisatorische ontwikkelingen als streekomroepen.

Planning

Het advies wordt eind oktober 2020 verwacht.

Meer weten?

Voor vragen over dit adviestraject kunt u contact opnemen met onze adviseur Bart Coster.