Documenten - Lokale belastingen

19 documenten over Lokale belastingen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Essaybundel 'Verduurzaming, en nu de kosten nog'

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft drie wetenschappers gevraagd een essay te schrijven over verschillende financiële ...

Publicatie | 13-09-2018

Discussion paper To Have the Swiss, but No Money

Municipalities are very dependent on the central government for their income, and the notion of equality receives a great deal of ...

Publicatie | 15-09-2016

Discussiestuk Wel Zwitsers, geen geld?

Gemeenten zijn voor hun inkomsten sterk afhankelijk van het Rijk. Zij hebben in de afgelopen 20 jaar veel taken erbij gekregen, ...

Publicatie | 06-05-2016

Adviesrapport Uitbreiding lokaal belastinggebied

Voer het gebruikersdeel van de OZB-woningen opnieuw in en introduceer een ingezetenenbelasting, dat is het voorstel van de Raad ...

Publicatie | 26-03-2015

Adviesrapport Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies

De Raad voor de financiële verhoudingen heeft berekend dat de provincies met 597 miljoen euro minder toe kunnen. Er zijn drie ...

Publicatie | 19-03-2009

Briefadvies Gemeenten verantwoordelijk voor OZB

De Raad voor de financiële verhoudingen heeft grote bezwaren tegen het invoeren van de zogenoemde macronorm voor de ...

Publicatie | 16-10-2007

Briefadvies Gevolgen herwaardering OZB-tarieven

De raad is van mening dat de wettekst onbedoeld een mogelijkheid schept die niet was beoogd. De raad beveelt een technische ...

Publicatie | 03-08-2006

Adviesrapport Lokale lasten en gemeentelijke prestaties

Het voorliggende advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) is uitgebracht op verzoek van de Tweede Kamer die de ...

Publicatie | 30-05-2006

Briefadvies Effect wet WOZ op algemene middelen gemeenten

Op 26 mei 2005 heeft de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) het verzoek van de Tweede Kamer ontvangen om de effecten van ...

Publicatie | 23-09-2005

Adviesrapport Autonoom of automaat?

Op 8 september 2005 is het gezamenlijke advies van de Rob en Rfv verschenen over gemeentelijke autonomie. Het advies, getiteld ...

Publicatie | 01-08-2005

Ga naar