Handreiking afwegingskader bekostigingsvormen decentrale taken

Op 15 mei heeft de Raad voor de financiële verhoudingen een briefing gegeven voor leden van de Tweede Kamer. In de briefing stond het stelsel van de financiële verhoudingen centraal in relatie tot de aanstaande grote decentralisatie-operatie. Voor de Kamerleden is handreiking gemaakt (afwegingskader bekostigingsvormen) en een powerpointpresentatie.