Adviesrapport Grensoverschrijdende samenwerking: terugblik en aanbevelingen

Het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking door het wegnemen van knelpunten verdient blijvende aandacht van de nationale overheid. Die samenwerking is van groot belang voor de economische ontwikkeling van deze regio's. Wel moet de stofkam door de huidige knelpuntenlijst. En deze moet worden omgevormd tot twee actieprogramma's.
Het eerste moet een agenda zijn voor de (eu)regio's, waarbij steun van het Rijk nodig is. Het tweede moet een agenda zijn van het kabinet, waarbij grensoverschrijdende samenwerking wordt verbonden met grote thema's als bevolkingskrimp of bovenregionale infrastructuur. Dat schrijft de Raad voor het openbaar bestuur in zijn beschouwing 'Grensoverschrijdende samenwerking: terugblik en aanbevelingen', waar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om heeft gevraagd.