Reactie kabinet op advies Zorg voor samenhangende zorg

Het advies 'Zorg voor samenhangende zorg' heeft de ROB gemaakt in opdracht van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aanleiding is de aangenomen motie Bergkamp/Van Dijk (Tweede Kamer, 34192, nr. 7).
Het advies zal, conform de motie, betrokken worden bij de kabinetsreactie op de evaluatie van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.