Wegingskader Wat is goed bestuur?

In de eerdere adviezen 'Sturen met akkoorden' en 'Rol nemen, ruimte geven' ontwikkelde de Raad toetsingskaders voor publieke waarden in interbestuurlijke samenwerking. Daarop vroeg de Raad zich af: kunnen we ook een kader ontwikkelen voor goed bestuur?

In het traject ‘Wat is goed bestuur?’ wil de Raad de grondbeginselen van goed openbaar bestuur zo goed mogelijk formuleren en verhelderen. Het wegingskader is bedoeld als theoretische basis voor zijn verdere advisering.

Het wegingskader geeft een overzicht van relevante publieke kernwaarden voor goed bestuur. Hierbij baseert de Raad zich op de vele toetsings- en publieke waardenkaders die al in omloop zijn (denk aan de Code goed openbaar bestuur).

De Raad wil van dit wegingskader een levend document maken, met regelmatige actualisaties waarbij input uit de praktijk meer dan welkom is.

Meedenken?

Houdt u zich bezig met goed bestuur (‘good governance’) in wetenschappelijke context of in de praktijk? We komen graag met u in contact. Voor tips en vragen over dit traject kunt u mailen met Mariet de Boer.

Planning

De eerste versie van het wegingskader is in februari 2022 op deze website gepubliceerd.

Bij dit traject zijn betrokken