Kabinetsreactie op ROB-advies 'Een sterkere rechtsstaat'

Op 15 april 2020 verscheen het advies Een sterkere rechtsstaat. Verbinden en beschermen in een pluriforme samenleving van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

De Raad voor het Openbaar Bestuur kwam in Een sterkere rechtsstaat tot de conclusie dat de principes van onze democratische rechtsstaat een adequate en effectieve aanpak van een crisis niet in de weg staan. Ook wordt de rechtsstaat in Nederland niet accuut bedreigd. Maar onhandigheid, onwetendheid en onverschilligheid maken wel dat op onderdelen zogenoemde rechtsstatelijke tekorten ontstaan. De Raad adviseert het kabinet daarom om - naar het voorbeeld van de Europese Unie - periodiek een zogenoemde Rechtsstaatagenda op te stellen. Die moet eraan bijdragen dat een rechtsstatelijke cultuur in Nederland onder politici, bestuurders, ambtenaren, onderwijzers en burgers blijft bestaan.

Bij een rechtsstatelijke cultuur past het ook om de spelregels van de rechtsstaat in crisistijd goed te bewaken om het vertrouwen in de rechtsstaat en zijn hoofdrolspelers voor de periode na de crisis voldoende te waarborgen. Dan kan de rechtsstaat ook straks weer beschermen én verbinden. 

Op 18 november 2021 volgde de kabinetsreactie op dit advies. Hierin deelt het kabinet de analyse van de ROB over een mogelijk rechtsstatelijk tekort. Daarbij speelt het kabinet de aanbeveling van de ROB om jaarlijks tot een rechtsstaatagenda te komen door naar de staatscommissie Rechtsstaat die binnenkort zal worden ingesteld.