Essaybundel: 'Doen, durven of de waarheid'

In het voorjaar van 2020 geeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) een nieuwe essaybundel uit over democratie, digitalisering en waarheid. De essaybundel is een vervolg op eerdere publicaties: ‘#WOEST’ en ‘Zoeken naar waarheid’. In de bundel gaan we dieper in op de vraag hoe waarheidsvinding te waarborgen in de democratie in het digitale tijdperk.

De Raad voor het Openbaar Bestuur werkt samen aan deze bundel met De Jonge Akademie (DJA) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De bundel wordt samengesteld door Jeroen de Ridder (VU, DJA), Rens Vliegenthart (UvA, DJA) en Jasper Zuure (ROB).

Achtergrond

In de eerdere publicatie ' Zoeken naar waarheid' adviseerde de Raad waarheidsvinding te waarborgen in de democratie in het digitale tijdperk middels 5 strategieën:

 • geef het goede voorbeeld
 • stimuleer kritisch burgerschap
 • bouw aan platforms van gedachtewisseling
 • organiseer tegenmacht
 • blijf zoeken naar waarheid

De essaybundel over democratie, digitalisering en waarheid is hier een vervolg op.

Doel essaybundel 'Doen, durven of de waarheid'

We gaan in de bundel dieper in op de vraag hoe waarheidsvinding te waarborgen in de democratie in het digitale tijdperk. Het doel van de bundel is drieledig: 

 • Een wetenschappelijke verdiepingsslag maken

  We nodigen jonge, talentvolle en aanstormende wetenschappers vanuit verschillende disciplines uit een essay te schrijven.
 • Praktische vertaalslag naar beleid

  We organiseren bijeenkomsten waarin de auteurs en beleidsmakers met elkaar in gesprek gaan.
 • Verzameling en agendering van potentiële nieuwe adviesonderwerpen

  We organiseren bijeenkomsten waarin wetenschappers, beleidsmakers en het brede publiek met elkaar van gedachten wisselen.

Zoekt u met ons mee naar waarheid? Houd onze website in de gaten voor activiteiten en publicaties!

Vervolg #WOEST en ‘Zoeken naar waarheid’De essaybundel 'Doen, durven of de waarheid' is een vervolg op ‘#WOEST’ en ‘Zoeken naar waarheid’.

Planning

De publicatie van de bundel staat gepland in april 2020.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Jasper Zuure:

>Lees meer over Jasper Zuure