Project Politieke betrokkenheid jongeren

De Raad voor het Openbaar Bestuur vindt het belangrijk dat iedereen betrokken is bij de Nederlandse democratie, ook jongeren. Daarom onderzoekt de Raad in dit project hoe de politieke betrokkenheid van jongeren (15 t/m 25 jaar) vergroot kan worden. De ROB gaat daarvoor in gesprek met jongeren. De focus ligt op de leeftijd waarop je mag stemmen.

Kan en moet de politieke betrokkenheid van jongeren worden vergroot door de stemgerechtigde leeftijd te verlagen van 18 naar 16 jaar?

In gesprek

Voor het gesprek met jongeren organiseren we de volgende activiteiten:

Activiteiten

Januari - 24 juni 2019

#jongbetrokken

Volg ons op Twitter. De ROB en de projectleden geven updates over het project via #jongbetrokken.

Raad voor het Openbaar Bestuur: @Raad_ROB

Projectleden:

Vragen?

Heb je tips, suggesties of vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Bijvoorbeeld als je wilt dat de ROB jouw school bezoekt, als je relevante literatuur of bijeenkomsten kent, of als je wilt meedoen en bijdragen aan het project. Dit kan door Jasper Zuure te mailen: jasper.zuure@raadopenbaarbestuur.nl.

Waarom dit adviestraject?

Een van de thema’s waarover de Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert is de democratische rechtsstaat. De democratie is er voor de uitdrukking van de volkswil, de rechtsstaat om de uiting van die volkswil niet te laten ontsporen. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat een meerderheid zijn macht misbruikt om minderheden te onderdrukken. Daarvoor is er in onze rechtsstaat tegenmacht georganiseerd, zoals een onafhankelijke rechtspraak, vrije media en sterke maatschappelijke organisaties. Democratie en rechtsstaat moeten elkaar in evenwicht houden. Die balans is echter precair en wordt voortdurend op de proef gesteld.
In de periode 2018-2020 onderzoekt de ROB enkele uitdagingen voor de democratische rechtsstaat. Onder meer de invloed van digitalisering op het functioneren van de democratie, en hoe jongeren actief bij onze democratie betrokken kunnen worden.