Documenten - Democratie algemeen

44 documenten over Democratie algemeen

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

Verslag congres Na Paars: Een nieuwe sturingslogica?

Op 22 mei 2002, een week na de Kamerverkiezingen die voor een politieke aardverschuiving hadden gezorgd, organiseerden de Raad ...

Publicatie | 01-11-2002

Adviesrapport Primaat in de polder

In dit advies gaat de Raad voor het openbaar bestuur vooral in op de relatie tussen politiek primaat en interactief bestuur. ...

Publicatie | 01-03-2002

Reactie op het wetsvoorstel Bestuur in stedelijke regio's

Bij brief van 30 november 2001 verzocht de vaste kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Raad voor het ...

Publicatie | 03-01-2002

Preadvies Veiligheidsconstructie

Deze voorstudie is bedoeld als achtergrond voor een voorgenomen advies van de Raad voor het openbaar bestuur over de ...

Publicatie | 01-05-2001

Adviesrapport Etniciteit, binding en burgerschap

De minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid heeft de Raad voor het openbaar bestuur op 2 november 2000 gevraagd hem van ...

Publicatie | 01-04-2001

Adviesrapport De cultuur van dualisering

Aan de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen is gevraagd te reageren op het ‘Voorontwerp van ...

Publicatie | 01-03-2001

Adviesrapport Helder als glas

De Raad is gevraagd antwoord te geven op de vraag wat burgers onder kwaliteit verstaan en hoe zij de kwaliteit van het ...

Publicatie | 01-06-2000

Adviesrapport Bestuurlijke samenwerking en democratische controle

Het aantal samenwerkingsverbanden waarin overheden onderling of overheden met private partijen samenwerken neemt in aantal en in ...

Publicatie | 01-06-2000

Adviesrapport Staat van de jeugd?

Jongeren hebben de belangstelling van de overheid. De jeugd staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Deze ...

Publicatie | 01-03-2000

Adviesrapport ICT en het recht om anoniem te zijn

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) vormt een steeds groter deel van onze economie. Digitalisering van informatie heeft ...

Publicatie | 01-01-2000