In 'Democratie algemeen' treft u publicaties aan die gaan over het functioneren van de democratie in den brede. Denk bijvoorbeeld aan de ROB-adviezen over politieke partijen, politieke versnippering, en het sluiten van regeerakkoorden. Ook nieuwe ontwikkelingen, zoals maatschappelijke democratie, maken hier deel van uit.

Zie ook