Rapport Innovations in sub-national government in Europe

Van 15 t/m 17 november 2009 vond in Utrecht de ministeriƫle conferentie plaats van de Raad van Europa. De titel van deze conferentie luidde Good governance at local and regional level in turbulent times: the challenge of change. De thema's van deze conferentie zijn 'Good governance in de 21e eeuw op lokaal en regionaal niveau' en 'grensoverschrijdende samenwerking'. Tijdens de conferentie werd een verdrag ondertekend door de 47 lidstaten inzake de rechten van burgers met betrekking tot participatie op lokaal niveau.

Ten behoeve van deze conferentie heeft de Raad voor het openbaar bestuur de Universiteit van Tilburg (Linze Schaap) opdracht gegeven in een quick scan een overzicht te geven van bestuurlijke innovaties op lokaal en regionaal niveau in Europa. Voorbeelden zijn: referenda, wijkraden en vormen van burgerparticipatie. De bevindingen uit de quick scan werden door Nederland ingebracht in de gedachtewisselingen van de ministers tijdens de conferentie. Inmiddels heeft de quick scan in verschillende delen van Europa ook zijn weg gevonden naar de nationale overheden.