Adviesrapport Burgers betrokken, betrokken burgers

In de brief van 3 maart 2004 vraagt de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, de heer De Graaf, advies over de mogelijkheden van burgerparticipatie voor de versterking van de representatieve democratie.
De raad is van mening dat het betrekken van burgers bij het beleidsproces een waardevolle aanvulling op het functioneren van de representatieve democratie is. Dit betekent echter wel dat het politieke primaat gewaarborgd dient te zijn. De raad is van mening dat het politiek primaat inhoudt dat democratisch gekozen organen de uiteindelijke zeggingsmacht hebben over beslissingen in het kader van het publiek belang.