Briefadvies Binnengemeentelijke decentralisatie

Op 16 juli 2002 heeft de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.G. de Vries, de Raad voor de financiƫle verhoudingen en de Raad voor het openbaar bestuur advies gevraagd inzake binnengemeentelijke decentralisatie. Met deze brief beogen beide raden tegemoet te komen aan de adviesaanvraag.
Wij resumeren eerst de gestelde vragen (par. 1) en schetsten vervolgens de belangrijkste achtergronden van de adviesaanvraag (par. 2). Daarna gaan wij in op de overwegingen die in beide raden richtinggevend zijn geweest bij de beantwoording van de adviesaanvraag (par. 3). Ten slotte vatten wij onze conclusies en aanbevelingen samen (par. 4).