Adviestraject Besturen met akkoorden

Belangrijke maatschappelijke vraagstukken liggen niet meer alleen bij het Rijk. Complexe onderwerpen zoals klimaat, gezondheid en economie pakt het Rijk tegenwoordig samen op met verschillende overheden en maatschappelijke partijen. In maatschappelijke akkoorden wordt samen met al deze partijen gezocht naar oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven.

Adviestraject

In dit adviestraject reflecteert de Raad voor het Openbaar Bestuur op deze bestuurspraktijk vanuit een normatief kader en geeft aanwijzingen mee voor het sluiten van akkoorden volgens de waarden van goed openbaar bestuur. In februari 2020 brengt de Raad hierover een advies uit.

Vraagstukken

Complexe maatschappelijke opgaven worden vaker door een coalitie van verschillende maatschappelijke partijen en overheden opgepakt. De Rijksoverheid positioneert zich daarbij steeds meer als een middenbestuur. Deze wijze van beleid- en besluitvorming roept vragen op over de democratische legitimiteit, de effectiviteit en de toegevoegde waarde van het akkoord als sturingsarrangement. De Raad zal zich in het onderzoek buigen over de volgende vraagstukken:

  • Tegen welke maatschappelijke en bestuurlijke achtergrond worden akkoorden gesloten?
  • Zijn akkoorden een passende manier van omgaan met maatschappelijke opgaven?
  • Hoe kunnen deze akkoorden worden beoordeeld?

Onderzoekskader

Er wordt in dit adviestraject een normatief kader ontwikkeld, waarmee akkoorden worden beoordeeld. Daarmee biedt de Raad handvatten voor het maatschappelijk debat, waarin akkoorden door sommigen als noodzakelijk worden gezien, terwijl anderen meer kritisch zijn.

Klimaatakkoord en Nationaal Preventieakkoord

In dit advies worden het Klimaatakkoord en het Nationaal Preventieakkoord behandeld. De Rijksoverheid heeft onlangs in beide akkoorden afspraken gemaakt met veel verschillende actoren. Doordat deze twee akkoorden zich in verschillende domeinen bevinden, zijn het goede voorbeelden voor het onderzoek.

Weblog Besturen met akkoorden

Er is een nieuw samenspel nodig waarbij een Haags belang niet van een hogere orde is dan een decentraal belang. - Kees Jan de Vet in Besturen met akkoorden (weblog)

Planning

De verwachting is om in februari 2020 een advies uit te brengen.

Vragen?

Tips, suggesties of vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze adviseur staat u graag te woord.

Gerelateerde adviestrajecten

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft meer adviezen gegeven over besturen binnen organisaties.

>Bekijk meer adviestrajecten