Adviestraject Organisatie van regionale opgaven

Op verzoek van de minister (BZK) brengt de Raad advies uit voor een betere doordenking van de wijze waarop regionale samenwerkingsverbanden worden ingericht. Naast bestuurlijke effectiviteit is ook democratische legitimatie van belang, zeker wanneer deze indirect is via de volksvertegenwoordigende organen.

Onderzoeksvraag

Voor het onderzoek heeft de ROB de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
Hoe kan de aanpak van het geheel aan regionale opgaven effectief en democratisch gelegitimeerd worden georganiseerd binnen ons bestuurlijk model?

Voor welke partijen is het onderzoek bestemd

Naast de minister van BZK is het advies ook bestemd voor decentrale overheden en private organisaties die actief zijn in regionale samenwerkingsverbanden.

Afronding

De verwachting is dat het advies in mei 2021 tot afronding komt.

Heeft u tips of vragen over het adviestraject Organisatie van regionale opgaven? U kunt hiervoor contact opnemen met Pieter de Jong.