Briefadvies concept-Deltawet Waterveiligheid en Zoetwatervoorziening

De Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen hebben een kort briefadvies uitgebracht over de concept-Deltawet. De raden ondersteunen de instelling van een apart Deltafonds, van een Deltaprogramma en van een Deltaregisseur. Wel menen de raden dat de instelling van een Deltaregisseur een deugdelijke regeling behoeft.