Adviestraject Ondersteuning decentrale volksvertegenwoordigingen

Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) brengt de Raad advies uit over de ondersteuning van decentrale volksvertegenwoordigingen: griffie, rekenkamer, fractie ondersteuning, ambtelijke ondersteuning en bijstand en opleidingsbudgetten.

Voortbouwend op de eerdere adviezen vraagt de minister de Raad te adviseren over het versterken van de ondersteuning van decentrale volksvertegenwoordigingen; wat voor ondersteuning is er - zowel kwalitatief als kwantitatief - anno 2020 vereist?

Het advies wordt verwacht in november 2020.

Contact

Heeft u tips, suggesties of vragen over dit adviestraject? Neem dan contact op met Michael Mekel.