Briefadvies Bijdrageregeling burgemeestersreferenda

In dit advies schetst de Raad twee benaderingen op grond waarvan de Bijdrageregeling burgemeestersreferenda kan worden beoordeeld. De Raad komt op basis van verschillende afwegingen tot de uitgesproken voorkeur voor de benadering waarbij gemeenteraden autonoom zijn in hun beslissing tot het houden van burgemeestersreferenda.