Briefadvies Artikel 12 Ten Boer 2016

De Raad voor de financiële verhoudingen stelt vast dat de financiële positie van de gemeente Ten Boer zich gunstig ontwikkelt. Niet alleen vertoont de meerjarenbegroting een positief structureel saldo, daarnaast beschikt de gemeente over de nodige stille reserves om de risico’s op te vangen.

De Raad is van oordeel dat de kosten van de bruidschat voor de privatisering van het zwembad door de gemeente zelf kunnen worden gedragen. De Raad adviseert daarom het voorstel van de inspecteur om een aanvullende uitkering van € 7.092.323 toe te kennen en te verminderen met € 100.000 tot een bedrag van € 6.992.323.