Briefadvies Artikel 12 Muiden 2015

Het voorstel van de inspecteur om de gemeente Muiden een artikel 12-bijdrage toe te kennen van € 10.230.000, acht de Raad alles overwegende ruim voldoende om de gemeente financieel te saneren. Het voorstel van de inspecteur is gebaseerd op de reguliere toepassing van de artikel 12-systematiek.

De door de gemeente Muiden aangevoerde bezwaren tegen het voorstel van de inspecteur acht de Raad ongegrond. De begroting van Muiden is na sanering structureel en reëel in evenwicht. De herindelingpartners niet worden belast met tekorten uit het verleden. De gemeente Muiden heeft in de voorafgaande jaren nagelaten zich voor te bereiden op een mogelijke financiële claim. Het financiële beleid van de gemeente Muiden heeft verder op bescheiden schaal ook bijgedragen aan het tekort. In dat licht acht de Raad een eigen bijdrage dan ook op zijn plaats.

Voor zover de toezeggingen door de Tweede Kamer leiden tot de gerechtvaardigde verwachting dat aanspraak mocht worden gemaakt op een hogere tegemoetkoming, is de Raad van oordeel dat deze niet ten laste van de overige gemeenten dienen te komen, maar dat deze uit de Rijksbegroting dienen te worden gecompenseerd.