Drs. C.J.G.M. (Kees Jan) de Vet

Drs. C.J.G.M. (Kees Jan) de Vet

Functie
Dijkgraaf
Werkt bij
Waterschap Brabantse Delta

Kees Jan de Vet is sinds 1 september 2017 dijkgraaf van het waterschap Brabantse Delta in Breda.

Hij heeft brede bestuurlijke en bestuurskundige ervaring in Den Haag, en in vier gemeenten was hij burgemeester. Hij was lid van studiecommissies over toekomst openbaar bestuur. In 2020 was hij lid van de studiegroep Interbestuurlijke Financiƫle Verhoudingen (commissie Ter Haar).

De Vet was in Den Haag als lid van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verantwoordelijk voor de portefeuilles lokaal bestuur, gemeenterecht, de fysieke portefeuille (ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu, energie en water), gemeentefinanciƫn en gemeenterecht.

Werkt momenteel aan

ROB-publicaties

Kees Jan de Vet heeft bijgedragen aan de volgende ROB-publicaties:

Datum Titel publicatie
juni 2021 Adviesrapport Droomland of niemandsland? Uitgangspunten voor het besturen van regio's.
mei 2021 Adviesrapport Rol nemen, ruimte geven. De rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking.
juni 2020 Reader Het openbaar bestuur voorbij Corona.
april 2020 Adviesrapport Een sterkere rechtsstaat. Verbinden en beschermen in een pluriforme rechtsstaat.
maart 2020 Adviesrapport Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst.
juni 2019 Signalement Ondertussen in Den Haag. Over de invloed van de decentralisaties op het functioneren van de Rijksoverheid.
juni 2018 Briefadvies Financieringssystematiek bijstand

Selectie overige publicaties en activiteiten

Blog

Regeerakkoord en regio; nieuwe gemeenschappelijkheid organiseren, maart 2022

Regeerakkoord 2021: agendeer regionale verscheidenheid, februari 2021

Besturen met akkoorden, juni 2019