Drs. C.J.G.M. (Kees Jan) de Vet

Drs. C.J.G.M. (Kees Jan) de Vet

Functie
Dijkgraaf
Werkt bij
Waterschap Brabantse Delta

Kees Jan de Vet is sinds 1 september 2017 dijkgraaf van het waterschap Brabantse Delta te Breda.

Hij heeft brede bestuurlijke en bestuurskundige ervaring in Den Haag, en in vier gemeenten was hij burgemeester. Hij was lid van studiecommissies over toekomst openbaar bestuur.

De Vet was in Den Haag als lid van de directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verantwoordelijk voor de portefeuilles lokaal bestuur, gemeenterecht, de fysieke portefeuille (ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, milieu, energie en water), gemeentefinanciƫn en gemeenterecht.

Recente publicaties en activiteiten

Betrokken bij publicatie:

Weblog:

Eerder
Zie Raadsleden in 2018

Adviestraject