Prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer - vicevoorzitter

Prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer - vicevoorzitter

Functie
Hoogleraar Bestuurskunde
Werkt bij
Wageningen Universiteit

Katrien Termeer is hoogleraar bestuurskunde aan Wageningen Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de governance van complexe maatschappelijke uitdagingen zoals duurzaamheid, voedselzekerheid, biodiversiteit en klimaatverandering.

Katrien Termeer onderzoekt het ontstaan van nieuwe sturingsarrangementen, variërend van lokale coöperaties tot mondiale rondetafels. Ze kijkt vooral hoe mensen in de context van historisch gegroeide instituties, betekenis geven aan deze nieuwe bestuursvormen in hun dagelijkse praktijken. Belangrijk voor zowel haar onderzoek als advies is het idee dat kleine, betekenisvolle stapjes (small wins) uiteindelijk tot ingrijpende transities kunnen leiden.

Hiervoor was zij onder meer ambtenaar bij het toenmalige ministerie van LNV en adviseur bij Sioo (Centrum voor innovatie en organisatieverandering).

Benoemingstermijn

Eerste termijn

Tweede termijn

Wel/niet herbenoembaar

1 juli 2017 – 30 juni 2021

1 juli 2021 – 30 juni 2023

Niet herbenoembaar

Nevenfuncties

  • Kroonlid Sociaal-Economische Raad (SER)
  • Lid Supervisory Board Solidaridad Europa

Werkt momenteel aan

ROB-publicaties

Katrien Termeer heeft bijgedragen aan de volgende ROB-publicaties:

Datum Titel publicatie
november 2022 Adviesrapport Gezag herwinnen. Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur
november 2022 Bundel Gezicht geven aan gezag. drie reportages over gezag in de praktijk
maart 2022 Adviesrapport Van crisis naar opgave. Over de blijvende gevolgen van de coronapandemie voor gemeenten en openbare lichamen in Caribisch Nederland 
juni 2021 Adviesrapport Droomland of niemandsland? Uitgangspunten voor het besturen van regio's
januari 2021 Adviesrapport Van Parijs naar praktijk. Bekostiting en besturing van de decentrale uitvoering van het klimaatakkoord
juni 2020 Reader Het openbaar bestuur voorbij Corona
maart 2020 Adviesrapport Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst
mei 2019 Adviesrapport Zoeken naar waarheid. Over waarheidsvinding in de democratie in het digitale tijdperk

Selectie overige publicaties en activiteiten

​​​​

Artikel 'Ook ongemakkelijke (on)waarheden moeten publiekelijk besproken kunnen worden' (samen met Jasper Zuure), Sociale Vraagstukken, juni 2019
Blog

Stikstof en de drie voorwaarden voor gezag, mei 2022

Presentatie Debatavond Een overheid zonder gezag, juli 2021
Ontbijtbijeenkomst over het thema ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’. Op woensdag 1 juli 2020, georganiseerd door iBestuur en het Rijksprogramma Duurzaam Digitale informatievoorziening (RDDI) in Den Haag (Nieuwspoort).