Prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer - vicevoorzitter

Prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer - vicevoorzitter

Functie
Hoogleraar Bestuurskunde
Werkt bij
Wageningen Universiteit

Katrien Termeer is hoogleraar bestuurskunde aan Wageningen Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de governance van complexe maatschappelijke uitdagingen zoals duurzaamheid, voedselzekerheid, biodiversiteit en klimaatverandering.

Katrien Termeer onderzoekt het ontstaan van nieuwe sturingsarrangementen, variërend van lokale coöperaties tot mondiale rondetafels. Ze kijkt vooral hoe mensen in de context van historisch gegroeide instituties, betekenis geven aan deze nieuwe bestuursvormen in hun dagelijkse praktijken. Belangrijk voor zowel haar onderzoek als advies is het idee dat kleine, betekenisvolle stapjes (small wins) uiteindelijk tot ingrijpende transities kunnen leiden.

Hiervoor was zij onder meer ambtenaar bij het toenmalige ministerie van LNV en adviseur bij Sioo (Centrum voor innovatie en organisatieverandering).

Nevenfuncties

  • Kroonlid Sociaal-Economische Raad (SER)
  • Lid Supervisory Board Solidaridad Europa

Recente publicaties en activiteiten

Betrokken bij publicatie:


Lopend adviestraject:

Activiteit:

Eerder:
Zie Jaarverslag 2019
Zie Jaarverslag 2018