Prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer - vicevoorzitter

Prof. dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer - vicevoorzitter

Functie
Hoogleraar Bestuurskunde
Werkt bij
Wageningen Universiteit

Katrien Termeer is hoogleraar bestuurskunde aan Wageningen Universiteit. Haar onderzoek richt zich op de governance van complexe maatschappelijke uitdagingen zoals duurzaamheid, voedselzekerheid, biodiversiteit en klimaatverandering.

Katrien Termeer onderzoekt het ontstaan van nieuwe sturingsarrangementen, variërend van lokale coöperaties tot mondiale rondetafels. Ze kijkt vooral hoe mensen in de context van historisch gegroeide instituties, betekenis geven aan deze nieuwe bestuursvormen in hun dagelijkse praktijken. Belangrijk voor zowel haar onderzoek als advies is het idee dat kleine, betekenisvolle stapjes (small wins) uiteindelijk tot ingrijpende transities kunnen leiden.

Hiervoor was zij onder meer ambtenaar bij het toenmalige ministerie van LNV en adviseur bij Sioo (Centrum voor innovatie en organisatieverandering).

Nevenfuncties

  • Kroonlid Sociaal-Economische Raad (SER)
  • Lid Supervisory Board Solidaridad Europa

Werkt momenteel aan

ROB-publicaties

Katrien Termeer heeft bijgedragen aan de volgende ROB-publicaties:

Datum Titel publicatie
juni 2021 Adviesrapport Droomland of niemandsland? Uitgangspunten voor het besturen van regio's.
januari 2021 Adviesrapport Van Parijs naar praktijk. Bekostiting en besturing van de decentrale uitvoering van het klimaatakkoord.
juni 2020 Reader Het openbaar bestuur voorbij Corona
maart 2020 Adviesrapport Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst.
mei 2019 Adviesrapport Zoeken naar waarheid. Over waarheidsvinding in de democratie in het digitale tijdperk.

Selectie overige publicaties en activiteiten