Drs. D.M.G. (Daan) Roovers

Drs. D.M.G. (Daan) Roovers

Functie
Filosoof en docent
Werkt bij
Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit Rotterdam

Daan Roovers laat zich inspireren door de ideeën uit de filosofie om de wereld van nu, onze plaats daarin en ons persoonlijke leven beter te begrijpen. Zij is sinds 1 juli 2021 lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Daan Roovers  doceert filosofie aan zowel de Universiteit van Amsterdam als de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aan de eerste universiteit bereidt zij ook een proefschrift voor over publieke meningsvorming in de digitale publieke ruimte.

Daarnaast ontwikkelt ze tv-programma’s rondom maatschappelijke en persoonlijke vragen en maakt ze deel uit van de redactie van het tv-programma Het Filosofisch Kwintet.

Van 2019 tot april 2020 was Daan Roovers Denker des Vaderlands. In die periode heeft zij zich onder meer ingezet om debat te initiëren over het functioneren van een democratie en de belangrijke plek die burgers daarin innemen. Ook publiceerde zij het boek ‘Wij zijn de politiek’.

Eerder was Daan Roovers hoofdredacteur bij Filosofie Magazine. Ze studeerde geneeskunde en filosofie aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen.

Benoemingstermijn

Eerste termijn

Tweede termijn

Wel/niet herbenoembaar

1 juli 2021-30 juni 2025

Herbenoembaar

Nevenfuncties

  • lid raad van toezicht Universiteit van Humanistiek Utrecht
  • voorzitter Fonds Podiumkunsten
  • Iid programmaraad omroep Human
  • lid Raad van Verbeelding van Meierijstad
  • bestuurslid Stichting Internationale Spinozalens
  • docent in nascholing huisartsen, o.a. voor WDH-NWU en Springtij

Werkt momenteel aan

ROB-publicaties

Daan Roovers heeft bijdragen aan de volgende ROB-publicaties:

november 2022 Advies Gezag herwinnen. Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur
november 2022 Bundel Gezicht geven aan gezag. Drie reportages over gezag in de praktijk
juni 2022 Essaybundel Wetenschap en overheidsbeleid, een spanningsvolle relatie

Selectie overige publicaties en activiteiten

Artikel 

Dwaalwegen - een interview, De Groene Amsterdammer, 8 februari 2023

Blog

Cijfers spreken nooit voor zich, februari 2022