Drs. M.J. (Rien) Fraanje

Drs. M.J. (Rien) Fraanje

Functie
Secretaris-directeur
Telefoonnummer
+316 24 96 98 79
E-mailadres
Rien.Fraanje@raadopenbaarbestuur.nl

Rien Fraanje is sinds 1 maart 2017 secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Daarvoor was hij directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Eerder werkte hij als journalist bij de Staatscourant en consultant bij Berenschot.
Van 2009 tot en met 2013 was hij al als stafmedewerker verbonden aan de Raad voor het openbaar en de Raad voor de financiële verhoudingen. In die tijd schreef hij voor de Raad onder meer Vertrouwen op democratie (2010) en Loslaten in vertrouwen (2012).

Rien studeerde bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden. Hij publiceerde - soms samen met anderen - tal van artikelen over het functioneren van het openbaar bestuur. Samen met prof. Michiel Herweijer schreef hij boeken over gemeentelijke herindeling en intergemeentelijke samenwerking. In 2013 publiceerde hij met prof. Hans Engels het leerboek De bestuurlijke grondslagen van Nederland. Momenteel werkt hij aan een proefschrift over tolerantie.

Rien is getrouwd en vader van een dochter en zoon.

Nevenfuncties

  • Voorzitter Raad van Toezicht Cultuurhuis Garenspinnerij te Gouda
  • Vaste scribent van Het Goede Leven, onbezoldigd

Recente publicaties en activiteiten

Betrokken bij publicaties:


Artikelen:


Essays:


Position Paper:


Podcast:


Eerder
Zie Jaarverslag 2019
Zie Jaarverslag 2018