Drs. P. (Pieter) de Jong

Drs. P. (Pieter) de Jong

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
+316 11 79 43 89
E-mailadres
Pieter.Jong@raadopenbaarbestuur.nl

Pieter de Jong (1960) werkt als senior adviseur voor de Raad voor het Openbaar Bestuur. Pieter studeerde politicologie aan de Erasmus Universiteit. Hij schreef als ROB-adviseur onder andere adviezen en rapporten over: de organisatiecultuur van de rijksdienst, benoemingen in het openbaar bestuur, de organisatie en financiering  van het waterbeheer, het adviesstelsel, landsgrensoverschrijdende bestuurlijke samenwerking, het functioneren van politieke partijen, de vorm en totstandkoming van regeerakkoorden, maatschappelijke democratie en over burgerinitiatieven op nationaal niveau. 

Eerder was Pieter onder meer secretaris van de Vereniging voor Bestuurskunde en medewerker bestuurskunde bij SISWO, Instituut voor Maatschappijwetenschappen in Amsterdam. In die periode publiceerde hij - vaak met prof. Arno Korsten - over tal van bestuurskundige onderwerpen.
Pieter is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen.

Recente publicaties en activiteiten

Betrokken bij publicatie:

Eerder:
Zie Jaarverslag 2019
Zie Jaarverslag 2018