Drs. P. (Pieter) de Jong

Drs. P. (Pieter) de Jong

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
+316 11 79 43 89
E-mailadres
Pieter.Jong@raadopenbaarbestuur.nl

Pieter de Jong (1960) werkt als senior adviseur voor de Raad voor het Openbaar Bestuur. Pieter studeerde politicologie aan de Erasmus Universiteit. Hij schreef als ROB-adviseur onder andere adviezen en rapporten over: de organisatiecultuur van de rijksdienst, benoemingen in het openbaar bestuur, de organisatie en financiering  van het waterbeheer, het adviesstelsel, landsgrensoverschrijdende bestuurlijke samenwerking, het functioneren van politieke partijen, de vorm en totstandkoming van regeerakkoorden, maatschappelijke democratie en over burgerinitiatieven op nationaal niveau. 

Eerder was Pieter onder meer secretaris van de Vereniging voor Bestuurskunde en medewerker bestuurskunde bij SISWO, Instituut voor Maatschappijwetenschappen in Amsterdam. In die periode publiceerde hij - vaak met prof. Arno Korsten - over tal van bestuurskundige onderwerpen.
Pieter is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen.

Werkt momenteel aan

ROB-publicaties

Pieter de Jong heeft bijgedragen aan de volgende ROB-publicaties:

Datum Titel publicatie
juni 2021 Adviesrapport Droomland of niemandsland? Uitgangspunten voor het besturen vanr regio's.
juni 2020 Reader Het openbaar bestuur voorbij Corona
maart 2020 Adviesrapport Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst
september 2019

Briefadvies Toekomstige organisatie en financiering lokale publieke omroepen

juli 2018

Signalement Over referenda en andere vormen van burgerparticipatie op nationaal niveau

juni 2017

Adviesrapport Democratie is méér dan politiek alleen. Burgers aan het roer in hun leefwereld.

juni 2017

Essaybundel ‘Hoe laat is het?’, Liber Amicorum ter ere van het afscheid van ROB-voorzitter Jacques Wallage

januari 2017

Signalement Het regeerakkoord als startdocument. Basis voor responsief overheidsbeleid

Selectie overige publicaties en activiteiten