J. (Jasper) Zuure MSc

J. (Jasper) Zuure MSc

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
+316 50 05 22 69
E-mailadres
Jasper.Zuure@raadopenbaarbestuur.nl

Jasper Zuure is senior adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Eerder werkte hij bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Rode draad in zijn advisering is het functioneren van politieke en maatschappelijke instituties, bestudeerd vanuit het psychologische en politiek filosofische perspectief.

Jasper studeerde cum laude af in de Sociale en Organisatie Psychologie aan de Universiteit Leiden. Naast zijn werk schrijft hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam een proefschrift in de politieke filosofie over massapsychologie: ‘Hoe moeten liberale democratieën omgaan met verontwaardigde massa’s?’.
Verder is hij columnist bij Idee, tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlo Stichting.

Recente publicaties en actviteiten

Lopend adviestraject:


Betrokken bij publicatie:


Artikel:


Weblog:


Interview

Eerder
Zie Jaarverslag 2019
Zie Jaarverslag 2018