J. (Jasper) Zuure MSc

J. (Jasper) Zuure MSc

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
+316 50 05 22 69
E-mailadres
Jasper.Zuure@raadopenbaarbestuur.nl

Jasper Zuure is senior adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Eerder werkte hij bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Rode draad in zijn advisering is het functioneren van politieke en maatschappelijke instituties, bestudeerd vanuit het psychologische en politiek filosofische perspectief.

Jasper studeerde cum laude af in de Sociale en Organisatie Psychologie aan de Universiteit Leiden. Naast zijn werk schrijft hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam een proefschrift in de politieke filosofie over massapsychologie: ‘Hoe moeten liberale democratieën omgaan met verontwaardigde massa’s?’.
Verder is hij columnist bij Idee, tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlo Stichting.

Recente publicaties en actviteiten

Betrokken bij publicatie:

Betrokken bij activiteit:

Lezing:

  • Zoeken naar waarheid, bij
    • symposium Veerstichting ‘Grenzen aan maakbaarheid?’, 14 juni 2019
    • overleg algemeen secretarissen van adviesraden, 4 juni 2019

Artikel:

Weblog:

Eerder
Zie Medewerkers in 2018