J. (Jasper) Zuure MSc

J. (Jasper) Zuure MSc

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
+316 50 05 22 69
E-mailadres
Jasper.Zuure@raadopenbaarbestuur.nl

Jasper Zuure is senior adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Eerder werkte hij bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Rode draad in zijn advisering is het functioneren van politieke en maatschappelijke instituties, bestudeerd vanuit het psychologische en politiek filosofische perspectief.

Jasper studeerde cum laude af in de Sociale en Organisatie Psychologie aan de Universiteit Leiden. Naast zijn werk schrijft hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam een proefschrift in de politieke filosofie over massapsychologie: ‘Hoe kunnen democratieën het best omgaan met verontwaardigde massa’s?’.

Verder is hij columnist bij Idee, tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Jasper is ook lid van de Denktank STT-verkenning 'Toekomst van de democratie.'

Werkt momenteel aan

Van 30 augustus 2021 t/m 27 februari 2022 is Jasper Zuure met verlof om aan zijn proefschrift te schrijven.

ROB-publicaties

Jasper Zuure heeft bijgedragen aan de volgende ROB-publicaties:

Datum Titel publicatie
mei 2021 Adviesrapport Sturen of gestuurd worden? Over de legitimiteit van sturen met data
april 2020 Essaybundel Doen, durven of de waarheid? Democratie in digitale tijden.
juni 2019

Adviesrapport Jong geleerd, oud gedaan. Pleidooi voor experimenten met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd.

mei 2019 Adviesrapport Zoeken naar waarheid. Over waarheidsvinding in de democratie in het digitale tijdperk.
maart 2018 Essaybundel #WOEST, De kracht van verontwaardiging.

Selectie overige publicaties en activiteiten