J. (Jasper) Zuure MSc

J. (Jasper) Zuure MSc

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
+316 50 05 22 69
E-mailadres
Jasper.Zuure@raadopenbaarbestuur.nl

Jasper Zuure is senior adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Eerder werkte hij bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Rode draad in zijn advisering is het functioneren van politieke en maatschappelijke instituties, bestudeerd vanuit het psychologische en politiek filosofische perspectief.

Jasper studeerde cum laude af in de Sociale en Organisatie Psychologie aan de Universiteit Leiden. Naast zijn werk schrijft hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam een proefschrift in de politieke filosofie over massapsychologie: ‘Hoe kunnen democratieën het best omgaan met verontwaardigde massa’s?’.

Verder is hij columnist bij Idee, tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlo Stichting. 

Werkt momenteel aan

ROB-publicaties

Jasper Zuure heeft bijgedragen aan de volgende ROB-publicaties:

Datum Titel publicatie
mei 2021 Adviesrapport Sturen of gestuurd worden? Over de legitimiteit van sturen met data
april 2020 Essaybundel Doen, durven of de waarheid? Democratie in digitale tijden
juni 2019

Adviesrapport Jong geleerd, oud gedaan. Pleidooi voor experimenten met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd

mei 2019 Adviesrapport Zoeken naar waarheid. Over waarheidsvinding in de democratie in het digitale tijdperk
maart 2018 Essaybundel #WOEST, De kracht van verontwaardiging

Selectie overige publicaties en activiteiten

Artikelen

Met meer inspraak voor burgers kan vertrouwen in politiek terugkeren, Trouw, 22 september 2022
Richt ook voor het klimaat een OMT op, NRC, 17 december 2020, samen met Reint Jan Renes
Essay Graaf kanalen voor massadeliberatie in de platformdemocratie. Gepubliceerd in Eds. Brummer, C. & Groen, A. (2021). Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid. Een programma van urgentie voor technologie, wonen, onderwijs & democratie in een nieuwe tijd. Amsterdam: Boom
Blogs Het is tijd voor de Raad van Burgers, juni 2022
Laat de jeugd van tegenwoordig de toekomst vertegenwoordigen!, mei 2022
Waarom het tijd is voor een bètaversie van een minister van Digitale Zaken, april 2021
Debatavonden

Over het gezag van de Nederlandse overheid, serie van 2, juni/juli 2021

De invloed van digitalisering op onze democratie, serie van 3, november/december 2020