A. (Bart) Coster MA

A. (Bart) Coster MA

Functie
Adviseur
Telefoonnummer
+316 1545 7246
E-mailadres
Bart.Coster@raadopenbaarbestuur.nl

Bart Coster is adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Hij houdt zich bezig met de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden.

Bart heeft een bachelor en master Wijsbegeerte afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder werkte hij bij de directie Luchtvaart als beleidsmedewerker en bij Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe), het bereikbaarheidsprogramma voor de regio Rotterdam – Den Haag. Ook schreef hij regelmatig artikelen voor Filosofie Magazine, met name historische profielen van bekende en minder bekende filosofen.

Werkt momenteel aan

ROB-publicaties

Bart Coster heeft bijgedragen aan de volgende ROB-publicaties:

Datum Titel publicatie
januari 2021 Van Parijs naar praktijk. Bekostiging en besturing van de decentrale uitvoering van het Klimaatakkoord.
november 2020 Lokale media: niet te missen
mei 2020 Briefadvies opcenten Motorijtuigenbelasting
september 2019

Briefadvies Herijking algemene uitkering gemeentefonds

Selectie overige publicaties en activiteiten