A. (Bart) Coster MA

A. (Bart) Coster MA

Functie
Adviseur
Telefoonnummer
+316 1545 7246
E-mailadres
Bart.Coster@raadopenbaarbestuur.nl

Bart Coster is adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Hij houdt zich bezig met de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden.

Bart heeft een bachelor en master Wijsbegeerte afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder werkte hij bij de directie Luchtvaart als beleidsmedewerker en bij Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe), het bereikbaarheidsprogramma voor de regio Rotterdam – Den Haag. Ook schreef hij regelmatig artikelen voor Filosofie Magazine, met name historische profielen van bekende en minder bekende filosofen.

Werkt momenteel aan

ROB-publicaties

Bart Coster heeft bijgedragen aan de volgende ROB-publicaties:

Datum Titel publicatie
februari 2024 Toelichting Wegingskader goed openbaar bestuur
april 2023 Adviesrapport  Vallen, opstaan en weer doorgaan. Ruimte voor leren in transities
juni 2022 Essaybundel Wetenschap en overheidsbeleid, een spanningsvolle relatie
maart 2022 Adviesrapport Van crisis naar opgave. Over de blijvende gevolgen van de coronapandemie voor gemeenten en openbare lichamen in Caribisch Nederland
januari 2021 Adviesrapport Van Parijs naar praktijk. Bekostiging en besturing van de decentrale uitvoering van het Klimaatakkoord
november 2020 Adviesrapport Lokale media: niet te missen
mei 2020 Briefadvies Opcenten Motorijtuigenbelasting
september 2019

Briefadvies Herijking algemene uitkering gemeentefonds

Selectie overige publicaties en activiteiten

Artikel

Interview 'We willen wel, maar kunnen nog niet', januari 2021. Hierin interviewt Bart gedeputeerde Jop Fackeldey over wat het advies Van Parijs naar praktijk betekent voor de provincie Flevoland.

Interview 'Geef mij geen onmogelijke opdracht', januari 2021. Hierin interviewt Bart wethouder Marco Verloop over wat het advies Van Parijs naar praktijk betekent voor de gemeente Veenendaal.
Blog Crisis: het nieuwe normaal? februari 2022

Hard recht is onrecht, februari 2021

Jongerenparlement? Zorg ervoor dat jongeren politiek betrokken willen zijn!, november 2019

​​​​​