A. (Ayeh) Zarrinkhameh MSc

A. (Ayeh) Zarrinkhameh MSc

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
+316 46 83 59 42
E-mailadres
Ajeh.Zarrinkhameh@raadopenbaarbestuur.nl

Ayeh Zarrinkhameh werkt sinds 2015 als adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Daarvoor was zij werkzaam als adviseur bij de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg en vervolgens bij de Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving.

Ze studeerde culturele antropologie & ontwikkelingssociologie aan universiteit Leiden. In de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is ze vooral geïnteresseerd in hoe betrokkenen vanuit verschillende perspectieven en belangen zich tot elkaar verhouden en met elkaar interacteren, wat ze samenbrengt en wat voor frictie zorgt. Niet de voorschriften vanuit de wet- en regelgeving, maar de dynamiek die bestaande structuren teweegbrengen, de doorwerking van (vooral) impliciete aannames en de ongeschreven regels die ons gedrag bepalen, boeien haar als antropoloog enorm.

De afgelopen jaren is haar belangstelling vooral uitgegaan naar de ervaringen binnen gemeenten in de aanpak van de drie decentralisaties in 2015 (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet). Op het moment onderzoekt Ayeh bij de ROB het democratisch proces van plan- en besluitvorming in gemeenteraden met betrekking tot de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein.

Publicaties

Betrokken bij adviestraject:

Betrokken bij:

Weblog