A. (Ayeh) Zarrinkhameh MSc

A. (Ayeh) Zarrinkhameh MSc

Functie
Senior adviseur
Telefoonnummer
+316 46 83 59 42
E-mailadres
Ajeh.Zarrinkhameh@raadopenbaarbestuur.nl

Ayeh Zarrinkhameh werkt sinds 2015 als adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur. Daarvoor was zij werkzaam als adviseur bij de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg en vervolgens bij de Raad voor de Volksgezondheid & Samenleving.

Zij studeerde Culturele antropologie & Ontwikkelingssociologie aan universiteit Leiden. In de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is zij vooral geïnteresseerd in hoe betrokkenen vanuit verschillende perspectieven en belangen zich tot elkaar verhouden en met elkaar interacteren, wat ze samenbrengt en wat voor frictie zorgt. Haar interesse gaat vooral uit naar de dynamiek die bestaande structuren teweegbrengen en de doorwerking van (impliciete) aannames en ongeschreven regels in beleid en uitvoering.

Ayeh heeft veel (kwalitatief) onderzoek gedaan naar de strategieën van gemeenten in de aanpak van de drie decentralisaties in 2015 (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet). In 2019 verdiepte zij zich in het democratisch proces van beleidsontwikkeling en besluitvorming rondom de gemeentelijke taken in het sociaal domein. Recent deed zij onderzoek naar hoe overheden, publieke organisaties en private (tech)bedrijven sturen met datatechnologie en hoe publieke verantwoording daarover (beter) kan worden georganiseerd zodat data-sturing niet alleen effectief is, maar ook legitiem.

Werkt momenteel aan

ROB-publicaties

Ayeh Zarrinkhameh heeft bijgedragen aan de volgende ROB-publicaties:
Datum Titel publicatie
mei 2021 Adviesrapport Sturen of gestuurd worden? Over de legitimiteit van sturen met data.
februari 2020 Adviesrapport Decentrale taak is politieke zaak. Naar een sturende rol van de gemeenteraad in het sociaal domein.

Selectie overige publicaties en activiteiten