Financieel overzicht

Begroting en uitgaven ROB 2021

Begroting en uitgaven ROB 2021
BegrotingUitgaven
Loonkosten1.060.0001.099.973
Opleidingen16.0009.704
Personele exploitatie4.0005.204
Vergoedingen raadsleden135.000120.962
Externe inhuur46.00028.944
Materiële uitgaven155.000147.672
Totaal1.416.0001.412.459

De totale uitgaven zijn binnen de begroting gebleven. Wel zijn binnen enkele posten afwijkingen zichtbaar.

  • Loonkosten: Hieronder vallen o.a. salaris, vakantie- en eindejaarsuitkering, sociale lasten en bijdrage zorgverzekeringswet, alle reiskosten, de aanschaf van de ISBN-nummers, de aanvraag van VOG’s voor nieuwe medewerkers en stagiaires, abonnementen en licenties op tijdschriften en nieuwsbriefsystemen.
    Vanwege tijdelijke aanstelling van 2 medewerkers en de cao-verhoging per 1 juli 2021 is bij de post loonkosten meer uitgegeven. Daar staan inkomsten tegenover vanwege de detachering van enkele collega’s naar andere organisaties binnen en buiten het rijk.
  • Bij de post Personele exploitatie is vanwege de Corona-maatregelen, waarbij de norm ‘thuiswerken’ is, iets meer uitgegeven vanwege aanschaf van thuiswerkvoorzieningen.
Brontabel als csv (250 bytes)