Contacten met regering en parlement

De Raad voor het Openbaar Bestuur is een adviescollege van regering en parlement. Dat betekent dat Raadsleden door het jaar heen op verschillende momenten en bij verschillende gelegenheden in gesprek gaan met vertegenwoordigers van het kabinet en de volksvertegenwoordiging. Daarnaast onderhoudt de Raad ook het contact met de andere overheden, vaak via de koepelorganisaties VNG, IPO en Unie van Waterschappen.

Bekijk een beknopt overzicht van de belangrijkste contacten met onze belangrijkste stakeholders in het afgelopen jaar.

Regering en parlement

 • voorjaar 2021: Een delegatie van de ROB sprak twee keer met de Bestuursraad van het ministerie van BZK , onder meer over de  uitkomsten van de evaluatie van de ROB
   
 • 11 maart 2021: Presentatie over de ROB en begeleiding discussie over het advies ‘Jong geleerd, oud gedaan’ bij jongerenvereniging YoHoCo van de Hoge Colleges van Staat 
   
 • 17 juni 2021: Kennismakingsgesprek Han Polman en Rien Fraanje met de nieuwe leden van de Vaste Kamercommissie BiZa van de Tweede Kamer
   
 • 1 september 2021: Kennismakingsgesprek Han Polman en Rien Fraanje met Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp & Griffier Simone Roos
   
 • 15 september 2021: Technische briefing Vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken over het advies ‘Sturen of gestuurd worden?’ 
   
 • 11 oktober 2021: Gesprek Han Polman en Rien Fraanje met de Tweede Kamerwerkgroep-Van der Staaij (digitaal)   
   
 • 26 oktober 2021: Deskundigenbijeenkomst ‘Artificiële intelligentie’ in de Eerste Kamer georganiseerd door het Rathenau Instituut 
   

Overige stakeholders:

 • Een afvaardiging van de ROB overlegt enkele keren per jaar met de directie van de VNG
   
 • Een afvaardiging van de ROB sprak in 2021 twee keer met de directie van de Unie van Waterschappen