Communicatie

Ook in 2021 heeft de coronapandemie een zware stempel gedrukt op het jaar. De pandemie heeft invloed gehad op de vorm van de presentatie van diverse publicaties.

Presenteren tijdens een pandemie

De gebruikelijke adviespresentaties zijn aangepast in presentaties op afstand; bijeenkomsten en presentaties zijn veelal online gehouden. 

Adviesthema's

Het gezag van de overheid staat ter discussie en de interbestuurlijke verhoudingen behoeven hoognodig verbetering. Dit zijn dan ook de twee dominante thema’s in het werkprogramma 2021-2023 van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Daarnaast liep een aantal adviestrajecten met als thema decentraal bestuur - die al waren gestart in 2020 - door tot in 2021. 

Publicaties en activiteiten

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft dit jaar uitgebracht:

  • 7 adviesrapporten
  • 3 briefadviezen
  • 1 signalement
  • 2 essaybundels
  • 1 werkprogramma


De volgende bijeenkomsten georganiseerd:

  • Dag van de Financiële Verhoudingen 
  • 2 debatavonden in De Balie
  • 2 webinars

Alle publicaties en activiteiten zijn opgenomen in het overzicht.

Nieuwsbrieven

Publicaties van raadsleden en medewerkers

Regelmatig publiceren raadsleden en medewerkers onder eigen naam, geven zij lezingen of leveren op een andere manier een bijdrage aan de dialoog over ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur en de financiële verhoudingen. Alle persoonlijke bijdragen zijn te zien in het overzicht raadsleden en medewerkers 2020.