Communicatie

2018 was het eerste volledige jaar voor de nieuwe Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). In juli 2017 is de adviesfunctie van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) overgenomen door de ROB. Dit betekende nieuwe raadsleden, een andere samenstelling van de Raad en veel vernieuwingen in de communicatie.

Zo is dit jaar gestart met een nieuwe website, een nieuwe huisstijl, zijn we bijeenkomsten ook 's avonds gaan organiseren in debatcentra, is er een ROB-LinkedIn opgezet en zijn raadsleden en medewerkers gaan bloggen. Hiermee geven we vorm aan brede zichtbaarheid en het versterken van de dialoog met geïnteresseerden in openbaar bestuur, democratie en financiële verhoudingen.

Historie

De geschiedenis van de ROB gaat terug tot 1960. Toen werd de Raad voor de gemeentefinanciën (Rgf) opgericht, en in 1965 de Raad voor de Territoriale Decentralisatie (RTD). Beide zijn voorlopers van de huidige Raad voor het Openbaar Bestuur. De historie van de ROB is dit jaar in beeld gebracht.

Beeldmerk ROB

Huisstijl

Het jaar 2018 is gestart met een nieuwe huisstijl. Deze is de eerste helft van het jaar verder uitgerold.
Sinds de samenstelling van de nieuwe Raad schrijven we de naam en de afkorting met drie hoofdletters: Raad voor het Openbaar Bestuur, ROB.

Website

Op 8 januari 2018 ging de nieuwe website live. Op deze site zijn alle publicaties van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de voormalige Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) te vinden vanaf 1997.
De website had dit jaar ruim 32.500 bezoeken, 8.000 unieke downloads en 78.600 unieke paginaweergaven.

Publicaties en activiteiten

De ROB heeft dit jaar 4 briefadviezen, 1 adviesrapport, 2 essaybundels, 1 signalement, 2 brieven en 1 bundel uitgebracht. Er zijn 8 bijeenkomsten georganiseerd.
Alle publicaties en activiteiten zijn opgenomen in het overzicht.

Meest populaire publicaties 2018

Meest populaire publicaties 2018
BezoekersDownloads
Bundel Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden2.9761.141
Essaybundel #WOEST *2.941599
Adviesrapport Voor de publieke zaak1.288666
Briefadvies financieringssystematiek bijstand (BUIG)1.065270

* Van maart tot september was #WOEST alleen te verkrijgen via Amsterdam University Press, dus nog niet te downloaden.

Brontabel als csv (219 bytes)

Sociale media

We communiceren actief op sociale media om publicaties, activiteiten en ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur en de financiële verhoudingen onder de aandacht te brengen. Ook beantwoorden we vragen.

Twitter
Twitter zetten we vanaf 2014 in. Het account had eind 2018 ruim 1.150 volgers.

LinkedIn
Eind 2018 is er een ROB-LinkedIn account aan gemaakt. Via dit account zijn (voormalig) ROB-ers met elkaar verbonden. Via dit netwerk wordt ook informatie over aankomende evenementen en publicaties gedeeld.

Blog
De ROB vindt het belangrijk om de dialoog te voeren over ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur en de financiële verhoudingen. Raadsleden en medewerkers schrijven daarom regelmatig over een issue dat hen bezighoudt. Dit in de vorm van een weblog, waarop de lezer kan reageren.

Nieuwsbrieven

In 2018 is de Nieuwsbrief van de Raad voor het Openbaar Bestuur 4 x keer uitgebracht en verzonden naar de 1.200 abonnees. In de nieuwbrief brengen we de meest recente adviezen onder de aandacht en kondigen we evenementen aan.

Elke twee maanden komt de Gezamenlijke nieuwsbrief van de adviesraden. uit. Deze digitale coproductie van 10 adviesraden biedt een handzaam overzicht met actuele informatie over komende en recent verschenen adviezen, publicaties en activiteiten.

< Wie vormden de staf

Wat hebben we uitgegeven >