Raadsleden

De leden van de Raad voor het Openbaar Bestuur komen uit de wetenschap of zijn actief als politicus of bestuurder in het openbaar bestuur. De raad telt tien leden. Zij zijn geselecteerd op basis van hun deskundigheid en hun maatschappelijke ervaring.

Alle raadsleden lezen mee met alle adviezen en geven daar input op. Daarnaast zijn zij op kennis verbonden aan een specifiek advies, en vormen zij een werkgroep samen met de medewerkers die het advies uitwerken. Verder geven raadsleden lezingen, schrijven zij artikelen en treden op in de media.

Nieuwe samenstelling
In 2019 is afscheid genomen van raadsleden Milo Schoenmaker, Sarah de Lange en Maarten Allers. Van alle drie de leden zat hun termijn erop. Drie nieuwe raadsleden zijn daarvoor in de plaats gekomen: Peter Verheij, Martiene Branderhorst en Peter Wilms (tijdelijk lid). Zij zijn per 1 juli 2019 lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Raadsleden