Financieel overzicht

Begroting en uitgaven ROB 2019

Begroting en uitgaven ROB 2019
BegrotingUitgaven
Ambtelijk personeel1.053.000986.426
Loonkosten10.00016.266
Opleidingen10.0005.035
Personele exploitatie34.0006.496
Vergoedingen raadsleden122.000116.389
Externe inhuur37.00028.201
Materiële uitgaven70.000127.614
Totaal (euro)1.336.0001.286.427

De totale uitgaven zijn binnen het beschikbare werkbudget / de begroting gebleven.

Brontabel als csv (290 bytes)

De totale uitgaven zijn binnen de begroting gebleven. Wel zijn binnen enkele posten afwijkingen zichtbaar.

Loonkosten

Onder Loonkosten zijn onder meer de volgende uitgaven geschaard: reiskosten anders dan woon-werkverkeer, de aanschaf van de ISBN-nummers die we aan onze adviesrapporten koppelen en de aanvraag van VOG’s voor nieuwe medewerkers en stagiaires. Een belangrijke uitgave die onder deze post valt zijn de kosten voor detacheringen, dus de betaling van de loonkosten van mensen die tijdelijk vanuit andere organisaties bij de Raad voor het Openbaar Bestuur werkzaam zijn. De kostenpost voor detacheringen is ook de belangrijkste verklaring voor de overschrijding van de uitgaven bij Loonkosten.

Personele exploitatie

De post Personele exploitatie is bedoeld voor interne, organisatorische aangelegenheden, zoals de kosten voor het jaarlijkse teamuitje, en het afscheidscadeau voor en het afscheidsetentje ter gelegenheid van medewerkers die afscheid nemen. De onderbesteding bij deze post heeft vooral te maken met een te hoog begroot bedrag. Eigenlijk had een deel van dit bedrag bij Materiële uitgaven moeten worden ondergebracht.

Materiële uitgaven

Onder Materiële uitgaven vallen onder meer onderzoek en advies die wij door externen laten uitvoeren (bijvoorbeeld de vergoeding voor de essayschrijvers van de bundel voor de Dag van de financiële verhoudingen), de opmaak en het drukwerk van al onze uitgaven, de huur van zalen waar wij onze adviezen hebben gepresenteerd (bijvoorbeeld Nieuwspoort bij ‘Zoeken naar waarheid’ en De Observant bij de tweede Dag van de Financiële Verhoudingen), fotografie, en de kosten voor het maken van animatiefilmpjes en een podcast bij het uitbrengen van onze grote adviezen. De aanzienlijke overschrijding van deze post houdt vooral verband met het te laag begroten van deze kostenpost. Alles wat met de communicatie rond onze adviezen van doen heeft, wint aan belang en dat is terug te zien in de (diversiteit aan) uitgaven die onder deze kostenpost worden gedaan.