Jaarverslag 2019

In het jaarverslag legt de Raad voor het Openbaar Bestuur verantwoording af over zijn publicaties en activiteiten van het afgelopen jaar.

Leeswijzer

In het hoofdstuk De democratie, het openbaar bestuur en de Raad in 2019 leest u welke ontwikkelingen er in 2019 plaatsvonden en hoe het adviesterrein er toen voor de Raad voor het Openbaar Bestuur uitzag.
Het onderdeel Publicaties & activiteiten geeft een overzicht van alle publicaties die in dat jaar zijn uitgebracht, en welke media-aandacht dat heeft opgeleverd. Ook laat het zien welke activiteiten er door de ROB zijn georganiseerd.

Contacten met regering en parlement geeft een overzicht van de contacten die er waren met de regering en Eerste en Tweede Kamer.
Van alle raadsleden is aangegeven bij welke specifieke projecten zij waren betrokken, en welke extra activiteiten - zoals het geven van een lezing - zij nog meer hebben gedaan.
In het overzicht van alle medewerkers is eveneens aangegeven bij welke projecten zij waren betrokken en welke extra activiteiten zij gedaan hebben.

In het hoofdstuk Communicatie leest u welke thema’s dit jaar centraal stonden en welke nieuwe communicatiemiddelen zijn ingezet om de hoofdlijn van een publicatie toe te lichten.
Het Financieel overzicht laat zien wat de ROB heeft uitgegeven en waaraan.