Jaarverslag 2022

In het jaarverslag legt de Raad voor het Openbaar Bestuur verantwoording af over zijn publicaties en activiteiten van het afgelopen jaar.

Leeswijzer

In het hoofdstuk Terugblik leest u over de ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur en de financiële verhoudingen in 2022.
Het onderdeel Publicaties & activiteiten geeft een overzicht van alle publicaties die de ROB dit jaar  uitbracht, en welke media-aandacht dat heeft opgeleverd. Ook ziet u daarin welke activiteiten de ROB heeft georganiseerd.

Over de contacten die er waren met de regering, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer leest u in Contacten met regering en parlement.
In het overzicht van alle raadsleden en medewerkers ziet u bij welke specifieke projecten zij waren betrokken, en welke extra activiteiten - zoals het geven van een lezing - zij nog meer hebben gedaan.

In het hoofdstuk Communicatie leest u welke thema’s dit jaar centraal stonden en welke communicatiemiddelen zijn ingezet.

Het Financieel overzicht laat zien wat de ROB heeft uitgegeven en waaraan.