Jaarverslag 2021

In het jaarverslag legt de Raad voor het Openbaar Bestuur verantwoording af over zijn publicaties en activiteiten van het afgelopen jaar.

Leeswijzer

In het hoofdstuk Een laatste tip en wat zeker op de agenda moet leest u over de ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur en de financiële verhoudingen in het jaar dat werd gedomineerd door het coronavirus.
Het onderdeel Publicaties & activiteiten geeft een overzicht van alle publicaties die de ROB dit jaar  uitbracht, en welke media-aandacht dat heeft opgeleverd. Ook ziet u daarin welke activiteiten de ROB heeft georganiseerd.

Over de contacten die er waren met de regering, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer leest u in Contacten met regering en parlement.
In het overzicht van alle raadsleden en medewerkers ziet u bij welke specifieke projecten zij waren betrokken, en welke extra activiteiten - zoals het geven van een lezing - zij nog meer hebben gedaan.

In het hoofdstuk Communicatie leest u welke thema’s dit jaar centraal stonden en welke communicatiemiddelen zijn ingezet.

Het Financieel overzicht laat zien wat de ROB heeft uitgegeven en waaraan.