Werkprogramma 2018

Op Prinsjesdag is het nieuwe werkprogramma voor 2018 van de Raad voor het openbaar bestuur naar de Tweede Kamer gestuurd.

Daarin staat dat de ROB zich in 2018 wil gaan richten op digitalisering, regionalisering en de rechtsstaat. Tegelijk maakt het werkprogramma een belangrijke kanttekening: op het moment dat dit werkprogramma werd opgesteld, lag er nog geen nieuw regeerakkoord. De beleidsprioriteiten van een nieuw kabinet waren dus nog onbekend. Daarom houdt de ROB flexibele ruimte open om in te kunnen spelen op nieuwe advieswensen van het nog aan te treden kabinet.