441 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Briefadvies Wijziging van de Financiële-verhoudingswet

De Raad voor de financiële verhoudingen is van mening dat de verantwoordelijkheid van de fondsbeheerders verder reikt dan het ...

Publicatie | 12-05-2016

Discussiestuk Wel Zwitsers, geen geld?

Gemeenten zijn voor hun inkomsten sterk afhankelijk van het Rijk. Zij hebben in de afgelopen 20 jaar veel taken erbij gekregen, ...

Publicatie | 06-05-2016

Briefadvies Verdeling subcluster Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) is van oordeel dat de verdeling het subcluster VHROSV in zijn geheel kan worden ...

Publicatie | 26-04-2016

Adviesrapport 15,9 uur

Raadsleden besteden gemiddeld 15,9 uur aan hun raadswerk. Ze krijgen steeds meer te doen, maar er komt niet meer tijd ...

Publicatie | 21-04-2016

Briefadvies Artikel 12 Vlissingen 2015

De financiële positie van de gemeente Vlissingen is uiterst somber. Naast de negatieve grondexploitatie is het falende financiële ...

Publicatie | 13-04-2016

Briefadvies Artikel 12 Ten Boer 2015

Het rapport over het jaar 2015 is een tussenstap in het afronden van de artikel 12-status van de gemeente Ten Boer. Dat stelt de ...

Publicatie | 08-04-2016

Adviesrapport Het puberbrein van de overheid

Overheidsorganisaties hebben hun informatie niet op orde. Daarvan hebben ze niet alleen zelf last, ook burgers worden hiervan de ...

Publicatie | 05-04-2016

Briefadvies Herziening handleiding artikel 12 Financiële-verhoudingswet vanaf 2017

De adviestaak van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) bij individuele artikel 12 gevallen is vervallen. Het verdient ...

Publicatie | 08-03-2016

Adviesrapport Wisselwerking

Woensdag 16 december 2015 heeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) het advies Wisselwerking overhandigd aan minister ...

Publicatie | 16-12-2015

Briefadvies Compensatie besparingsverlies persoonsgebondenbudgetten

Rijk en gemeenten hebben afgesproken dat alle wijzigingen in de pgb’s voor 1 oktober moeten zijn doorgegeven. Dit om problemen in ...

Publicatie | 30-11-2015