525 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Briefadvies 24-uursopvang in het kader van de regeling sociale integratie en veiligheid

Bij bovenvermelde brief vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen advies over de bekostiging van de 24-uursopvang in het ...

Publicatie | 01-11-1999

Briefadvies Aanpassing verdeelstelsel gemeentefonds

U vraagt de Raad voor de Financiële verhoudingen advies over de voorstellen tot aanpassing van het verdeelstelsel van het ...

Publicatie | 29-10-1999

Briefadvies Voortijdig schoolverlaten

Bij brief van 16 september 1999 vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen advies over het Plan van aanpak voortijdig ...

Publicatie | 26-10-1999

Briefadvies Periodiek onderhoudsrapport gemeentefonds en provinciefonds 2000

U heeft de Raad voor de financiële verhoudingen bij brief van 21 september 1999 gevraagd om commentaar over het Periodiek ...

Publicatie | 07-10-1999

Briefadvies Nieuwe maatstaf herindeling

U vraagt de Raad voor de financiële verhoudingen advies over de vervanging van de huidige gewenningsbijdrage voor gemeenten die ...

Publicatie | 14-09-1999

Briefadvies Maatstaf warmtekrachtkoppeling provinciefonds

De Raad constateert dat het voorstel tot vervanging van de maatstaf elektriciteitsverbruik in lijn is met het advies van de Raad ...

Publicatie | 14-09-1999

Briefadvies Verdeling Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

De Raad juicht de instelling van een Investeringsfonds voor stedelijke vernieuwing toe. Een brede doeluitkering met een grote ...

Publicatie | 02-08-1999

Briefadvies Stimulering kinderopvang

In de brief van 19 juli 1999 vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen te adviseren over de specifieke uitkering aan ...

Publicatie | 02-08-1999

Briefadvies Verdeelsleutel onderhoud hoofdwaterkeringen

De Raad voor de financiële verhoudingen is gevraagd te adviseren over een nieuwe verdeelsleutel ter verdeling van 19,5 miljoen ...

Publicatie | 02-08-1999

Briefadvies Artikel 12 Ouderkerk 1999

In uw brief van 16 april 1999 vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het verzoek van de gemeente ...

Publicatie | 07-06-1999