525 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Briefadvies Tender Investeringsprogramma's Provincies

In uw brief van 9 februari 2000 vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen te adviseren over de opzet van de Tender ...

Publicatie | 29-02-2000

Adviesrapport ICT en het recht om anoniem te zijn

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) vormt een steeds groter deel van onze economie. Digitalisering van informatie heeft ...

Publicatie | 01-01-2000

Briefadvies Buitenlandse akten

In uw brief van 20 oktober 1999 vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen te adviseren over de voorgestelde wijze van ...

Publicatie | 01-12-1999

Preadvies De regiefunctie in gemeenten

In aansluiting op het project 'Daar gaat de gemeente over' vroeg het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de ...

Publicatie | 01-12-1999

Essays De provincie in het vizier

In het werkprogramma 1999 van de Raad voor het openbaar bestuur is als thema opgenomen ‘Bestuurlijke samenwerking en ...

Publicatie | 01-12-1999

Adviesrapport Het bestuurlijk kraakbeen

De rol en taak van de provincies in het geheel van het Nederlands bestuurlijk stelsel is een onderwerp dat sterk in discussie is. ...

Publicatie | 01-12-1999

Adviesrapport Samen werken aan veiligheid

De rampenbestrijding vergt meer bestuurlijke en financiële aandacht. Voor een gewenste kwaliteitsverbetering worden meer ...

Publicatie | 01-12-1999

Adviesrapport Op het toneel en achter de coulissen

De positie en het functioneren van het openbaar bestuur is een thema waarover veelvuldig wordt gediscussieerd. Ook het lokaal ...

Publicatie | 01-12-1999

Briefadvies Nieuw verdeelmodel bij doeluitkering rampenbestrijding

In uw brief van 1 november 1999 vraagt u het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over de (invoering van) een nieuw ...

Publicatie | 01-12-1999

Briefadvies Onderwijshuisvesting groeigemeenten

U heeft de Raad voor de financiële verhoudingen bij brief van 21 oktober 1999 gevraagd te adviseren over de financiële positie ...

Publicatie | 24-11-1999