Stageonderzoek De preutschheidszedemeesters

Ward de Kock, student Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, beschrijft in zijn stageonderzoek 'De preutschheidszedemeesters' een geschiedenis van het parlementaire antwoord op de bioscoop, radio en fotografie in het interbellum.

Op 8 februari 2018 diende de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, drs. Kajsa Ollongren, een adviesaanvraag in bij de Raad voor het Openbaar Bestuur over het onderwerp ‘digitalisering en democratie’. De hoofdvraag luidde: Welke kansen en bedreigingen biedt de toenemende digitalisering voor een goed functionerende, moderne democratie en wat is een wenselijk handelingsperspectief voor het openbaar bestuur dat hieruit volgt?

Media-veranderingen

Dit essay zal tonen dat een dergelijke adviesaanvraag niet nieuw is. Aan de hand van verschillende historische ‘nieuwe media’ zal getoond worden dat de Nederlandse overheidsreactie ook in het verleden met vraagstukken omtrent media-veranderingen worstelde. Het zal echter tevens duidelijk worden dat de tijdgeest en de verschillende waarden die met democratie geassocieerd worden een grote invloed hebben op het antwoord op de vraagstukken.
Er is gekozen in het bijzonder te kijken naar drie nieuwe media die gedurende het interbellum integreerden in de Nederlandse samenleving: (1) de bioscoop, (2) de radio, en (3) de fotografie. Centraal staat het perspectief van het Nederlandse parlement. De hoofdvraag hierbij luidt: ‘Hoe reageerde het Nederlandse parlement op de nieuwe media van het interbellum, zowel in debat onderling als met beleid naar buiten toe?’.