Lezing Raad van State-symposium: De waarde van de wet

ROB-raadslid Frank van Ommeren verzorgde een inleiding op het symposium De waarde van de wet. Het symposium werd gehouden ter gelegenheid van het verschijnen van het jaarverslag 2018 van de Raad van State op 11 april 2019.

Frank van Ommeren betoogt dat het jaarverslag van de Raad van State tegen de tijdgeest ingaat. In een tijd waarin iedereen er de mond vol van heeft dat we in een netwerksamenleving leven en dat kennis versplinterd is en dat centrale aansturing ondenkbaar is, laat dit jaarverslag een krachtig tegengeluid horen. Het is tegelijk wel een heel klassiek geluid.

Hij is van mening dat de idee van de rechtsstaat een nieuwe invulling moet krijgen, zonder de oude waarden weg te gooien. We zouden dit de responsieve rechtsstaat kunnen noemen. Maar welk etiket we ook kiezen, ook die invulling zal verder ontwikkeld moeten worden. De Raad van State heeft veel moeite met ‘wetgeving op verzoek’. In een responsieve rechtsstaat moet volgens Frank van Ommeren echter wel degelijk plaats zijn voor wetgeving die op verzoek tot stand komt.