Rob-lezing 2003: Crisis en vernieuwing

Op 11 september 2003 organiseerde de Raad voor het openbaar bestuur voor de eerste maal de zogenaamde Rob-lezing, voor ruim tachtig belangstellenden. De lezing werd gehouden door prof. dr. James C. Kennedy, sinds 1 september 2003 hoogleraar Nieuwste geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Het thema van de lezing betrof de spanning tussen voorgenomen staatkundige vernieuwingen zoals de invoering van de gekozen burgemeester, en de Nederlandse bestuurscultuur, die van oudsher gekenmerkt wordt door collegiaal bestuur, coöperatie, consensus en coalitievorming.

Mr. Arthur W.H. Docters van Leeuwen, voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, hield een co-referaat bij de lezing van de heer Kennedy.