Brief Uitvoering Meerjarenprogramma ROB periode 2021-2023

Brief aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

De ROB zet halverwege de periode van zijn Meerjarenprogramma 2021-2023 in deze brief beknopt uiteen hoe hij vaart bij de uitvoering van zijn werkprogramma en wat komend parlementair jaar nog van de ROB mag worden verwacht.

Achtergrond
Als adviescollege is de ROB verplicht zijn om jaarlijks voor 1 september zijn werkprogramma aan de minister van BZK te sturen. De minister publiceert het werkprogramma op Prinsjesdag samen met de begroting van haar departement.

Omdat de ROB vorig jaar een meerjarenprogramma heeft opgesteld voor twee parlementaire jaren (21-22 en 22-23) is nu - halverwege de periode van het meerjarenprogramma - een tussenrapportage opgesteld. De minister heeft bijgaande brief met de tussenrapportage van de ROB op Prinsjesdag gepubliceerd.