Onderzoek ROB Zuid-Limburg en Oost-Groningen

Ruut Willemsen heeft als student Geschiedenis van Politiek en Maatschappij van de Universiteit van Utrecht een onderzoek gedaan in het kader van het adviestraject dat onder de werktitel 'Vergeten' Nederland? van start is gegaan.

In haar onderzoek gaat zij in op de wijze waarop de politiek heeft gereageerd op de economische teloorgang in twee gebieden. In Zuid-Limburg betrof dat het wegvallen van de Mijnindustrie en in Oost-Groningen ging het om de strokarton- en aardappelmeelindustrie.

Haar verslag is te zien als een achtergrondstudie bij dit adviestraject dat de ROB samen met de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is gestart en dat in het voorjaar van 2023 zal worden afgerond.